سالیدورک (SolidWorks)

19/06/2019
قرینه کردن (Mirror) قطعه در سالیدورک

قرینه کردن (Mirror) قطعه در سالیدورک

در این آموزش کوتاه سالیدورکس به شما نشان خواهیم داد چگونه می توان یک قطعه را در محیط سالیدورک قرینه (Mirror) کرد تا از زمان و […]
19/05/2019
sheet metal در سالیدورک

آموزش ورق کاری (Sheet metal) سالیدورک

ساخت قطعات در محیط شیت متال در سالیدورکس در این درس به محیط کاری شیت متال و ابزارها و تکنیک‌های زیر می‌پردازیم: Base flange Edge flange […]
12/05/2019
فارسی نویسی در سالیدورک

آموزش فارسی نوشتن در سالیدورک

08/05/2019
وزن قطعه در سالیدورک

محاسبه وزن قطعه در سالیدورک

یکی از نتایج های طراحی بدست آوردن وزن قطعه می باشد. دانستن وزن قطعه قبل از ساخت آن میتواند در صرفه جویی زمان و هزینه کمک […]