همکاری با ما

همکاری با ما

گروه آموزشی ایران سالید به منظور توسعه فعالیت های خود در زمینه ی آموزشی، مشاوره و انجام پروژه در حوزه های مختلف در نظر دارد افراد متخصص دانشگاهی و صنعتی که تمایل به همکاری با این مجموعه را دارند جذب نمایند. بدین منظور افراد که تمایل به همکاری با این مجموعه را دارند تقاضا میشود فرم زیر را کامل کرده تا در اسرع وقت با آنها ارتباط برقرار شود.