تمرینات سالیدورک | تمرینات کتیا

تمرینات کتیا و سالیدورک

در این بخش مجموعه تمرین های دو بعدی (sketch)، سه بعدی (part)، مونتاژ (Assembly)، ورق کاری و ... جهت کار با نرم افزارهای مدلسازی و طراحی سالیدورک و کتیا قرار گرفته شده است.

تمرینات سطح سازی (Surfaces)

مجموعه ای از مثال های طراحی سطوح

تمرینات (Structure)

مجموعه ای از مثال های طراحی سازه