سالیدورک (SolidWorks)

14/11/2018
قید گذاری در سالیدورک

قید گذاری در سالیدورک

قیود اسکتچ (Sketch Relations) در سالیدورکس | سالیدورک قیود اسکتچ کمک می­کند به تعیین موقعیت اجزا با قید دادن آنها نسبت به یکدیگر. تمام قیود می­توانند […]
14/11/2018
نکات اندازه گزاری

اندازه گذاری Smart Dimension

پنج نکته مهم در اندازه گذاری اسکچ سالیدورک   در حالی که هر کاربر سالیدورک می داند که چگونه ابعاد خطوط، قوس ها یا حلقه ها […]