sheet metal در سالیدورک
آموزش ورق کاری (Sheet metal) سالیدورک
19/05/2019
اندازه گذاری طول کمان
06/07/2019

قرینه کردن (Mirror) قطعه در سالیدورک

قرینه کردن (Mirror) قطعه در سالیدورک

در این آموزش کوتاه سالیدورکس به شما نشان خواهیم داد چگونه می توان یک قطعه را در محیط سالیدورک قرینه (Mirror) کرد تا از زمان و هزینه مدلسازی کاسته شود. ابتدا مدل مورد نظر خود را ترسیم و آماده کنید. (پیشنهاد می شود مدل خود را Save کنید). سطح مرجع قطعه ای که میخواهید قرینه شود را ابتدا انتخاب کنید.

 

از قسمت Insert گزینه Mirror Part را انتخاب کنید.

 

تیک Solid Bodies را فعال کنید. گزینه اوکی را انتخاب کنید.

قرینه پارت شما ایجاد می شود.

دیدگاهتان را بنویسید