مقایسه نرم افزار سالیدورک و کتیا
11/05/2020
تبدیل-پارت-به-شیت-متال
تبدیل Part به Sheet Metal در سالیدورک
21/05/2020

آموزش دستور Combine در سالیدورک

یکی از دیگر دستورات کاربردی نرم ­افزار سالیدورک دستور Combine می ­باشد. وظیفه این دستور ترکیب کردن، اشتراک گرفتن دو یا چند Body می­باشد. یکی از پرکاربردترین استفاده های این دستور در طراحی قالب ها جهت ایجاد حفره و ماهیچه میباشد.

دقت داشته باشید که این Bodyها حتما باید با هم تداخل داشته باشند.

در صفحه­ ی Top اسکچ زیر را ایجاد کرده و آن را با استفاده از دستور Extrude به اندازه دلخواه حجم دهید.

بار دیگر در صفحه­ ی Top اسکچ یک دایره به قطر 3 را ایجاد کرده و آن را با استفاده از دستور Extrude به اندازه دلخواه به طوری که از مکعب خارج شود، حجم دهید. توجه کنید که به هنگام استفاده از دستور Extrude تیک Merge result را جهت عدم یکسان سازی حجم ها غیر فعال کنید.

به کمک مسیر زیر دستور Combine را فعال کنید.

Insert>Feature>combine

همانطور که در شکل بالا مشاهده می­کنید این دستور از سه گزینه تشکیل می­شود که به توضیح هرکدام می­پردازیم:

الف): Add: وظیفه ­ی این گزینه ترکیب کردن دو Body می­باشد. برای این کار کافیست در مستطیل آبی دو Body که با هم تداخل دارند را انتخاب کنید.

ب): Subtract: وظیفه­ ی این دستور کم کردن دو Body می­باشد بطوری که اشتراک آن دو خالی شود. در مدل ایجاد شده در بالا بعد از فعال کردن دستور Combine با این حالت، دو مستطیل همانند شکل وجود دارد. در قسمت اول Main Body مکعب را انتخاب کنید و در قسمت دوم Bodies to Subtract استوانه را انتخاب کنید.

نتیجه­ ی این عمل به صورت زیر می­باشد.

ج): Common: در مدل ایجاد شده در بالا بعد از فعال کردن دستور Combine با این حالت، در مستطیل Bodies to Combine دو Body را انتخاب کنید.

با این کار اشتراک بین دو Body باقی می­ماند.

دیدگاهتان را بنویسید