سالیدورک (SolidWorks)

22/06/2020
تبدیل-سرفیس-به-سالید

تبدیل سطح به حجم در سالیدورک

تبدیل Surface به solid در آموزش­ های قبلی سالیدورک با تبدیل جسم توپر به ورق (تبدیل Part به Sheet Metal در سالیدورک) آشنا شدید در این […]
13/06/2020
دستور-شل-در-سالیدورک

آموزش دستور Shell در سالیدورک

دستور Shell به کمک این دستور می­ توان قطع ه­ای تو پر را به قطع ه­ای با دیواره نازک (پوسته ای) تبدیل کرد. برای این منظور […]
04/06/2020

قید­گذاری در محیط اسمبلی سالیدورک

برای مرتبط کردن قطعات وارد سده در محیط اسمبلی، باید بین آن­ها قید­گذاری کرد. دستور Mate این وظیفه را برعهده دارد. به کمک مسیر زیر این […]
28/05/2020

ایجاد سوراخ رزوه دار در سالیدورک

در آموزش­ های قبلی سالیدورک با طراحی پیچ و ایجاد رزوه روی آن آشنا شدید. در این آموزش شما را با دستوری آشنا می­کنیم که می­تواند […]