ورق-کاری-در-سالیدورک
ورق کاری در سالیدورک
11/03/2019
صفحه زاویه دار در سالیدورک
ایجاد صفحه زاویه دار در سالیدورک
23/04/2019

کلید های میانبر در سالیدورک

کلیدهای میانبر در سالیدورک

File

Ctrl+ N New
Ctrl+ O Open
Ctrl+ W Open from web folder
Ctrl+ D Make a drawing from part
Ctrl+ A Make a new assy from part or assy
Ctrl+ S Save
Ctrl+ P Print

Edit

Ctrl+ Z Undo
Ctrl+ Y Redo
ENTER Repeat Last Command
Ctrl+ X Cut
Ctrl+ C Copy
Ctrl+ V Paste
DELETE Delete
Ctrl+ B Rebuild
Ctrl+ Q Forced Rebuild

View

Arrow Keys Rotate the model
SHFT+ Arrow Keys Rotate the model 90º
ALT+ Arrow Keys Rotate the model CW or CCW
Ctrl+ Arrow Keys Pan the model
Ctrl+ R Redraw
SPACEBAR Orientation
F Zoom to Fit
Ctrl+SHFT+ Z Undo View Change
Ctrl+ F1 View Task Pane
F3 View Quick Snaps
Z Zoom Out One Step
SHFT+ Z Zoom In One Step

Tools

L Line
Ctrl+M Mate Diagnostics

Others

Ctrl+ 1 Front
Ctrl+ 2 Back
Ctrl+ 3 Left
Ctrl+ 4 Right
Ctrl+ 5 Top
Ctrl+ 6 Bottom
Ctrl+ 7 Iso
Ctrl+ 8 Normal to
A Command Option Toggle
C Expand/Collapse Tree
E Filter Edges
V Filter Vertices
X Filter Faces
N Next Edge
Y Accept Edge
F1) (Help
SHFT+ F1 What’s this?
F2 Name edit mode
Ctrl+TAB+ Cycle between documents-forward
Ctrl+SHFT+TAB+ Cycle between documents-backwards
Ctrl+F6 Next window
Ctrl+F4 Close window
F5 Toggle Selection Filter Toolbar
F6 Toggle Selection Filter
Arrow Keys Move Drawing View Up, Down, Left, Right
Ctrl+ Q Force Regen To Top Level Of Assy
Ctrl+ALT+SHFT+ H Make Horizontal
ALT+R Edit dimension properties

3 دیدگاه ها

 1. دانیال گفت:

  بسیار عالی

 2. مهرداد گفت:

  سلام بعضی از طراحی ها رو که باز می کنم گیره دارد آیا قفل شده ونمی توان از آن ها استفاده کرد ؟&&&&Mates

  • مهندس دیوید ظریف پور گفت:

   سلام مشکل های مختلفی میتواند باشد یکی از دلایل که با باز کردن اسمبلی اتفاق میافتد نبودن فایل های مجموعه میباشد که قید ها را بصورا ارور نمایش میدهد

دیدگاهتان را بنویسید