آموزش شیت متال در سالیدورک
آموزش شیت متال در سالیدورک
02/01/2019
ورق-کاری-در-سالیدورک
ورق کاری در سالیدورک
11/03/2019

آموزش طراحی پیچ در سالیدورک

پیچ

در این قسمت به آموزش طراحی پیچ در سالیدورک می پردازیم. یکی از طراحی های پرکاربرد در طراحی با نرم افزارهای مختلف، طراحی پیچ، رزوه است. در این آموزش سعی شده است با استفاده از دستورات سالیدورک نحوه مدلسازی پیچ و یا رزوه را آموزش ببینیم.

برای ایجاد پیچ ، مهره و قطعات دارای رزوه می توانید از فرمان Swept در یک مسیر مارپیچ استفاده کنیم. به عنوان نمونه برای ایجاد یک پیج در صفحه تاپ یک دایره به مرکز نقطه مبنا و قطر ۱۰۰ رسم کنید.

 آن را به Helix تبدیل کنید. دستور Helix یا همان مارپیچ را می توانید از نوار ابزار Curve در دستورات Feature انتخاب کنید. با انتخاب دستور Helix میتوانید پارامتر های مورد نظر پیچ مانند ارتفاع، تعداد دور و گام پیچ را تعیین کنید.

 در درخت طراحی ترسیم دو بعدی را که در زیر شاخه Helix قرار گرفته است انتخاب کنید و آن را به اندازه ۲۶۰ واحد اکسترود کنید. همانطور که در این روش مشاهده کردید چون هدف ایجاد یک پیچ است و اندازه یه قطر رزوه و استوانه به یکدیگر وابسته اند از یک ترسیم دو بعدی مشترک استفاده کردیم تا مدیریت تغییرات به راحتی صورت گیرد.

 می خواهیم یک صفحه برای ایجاد پروفیل بسازیم ویژگی این صفحه آن است که باید از محور وسط استوانه و نقطه شروع منحنی نیز بگذرد. برای این منظور یک محور برای استوانه ایجاد میکنیم.

 با استفاده از فرمان Plane به روش عبور از خط و نقطه رسم میکنیم. با انتخاب محور ایجاد شده و نقطه شروع Helix صفحه را ایجاد کنید. ویژگی این صفحه آن است که همیشه تابع محور استوانه و نقطه شروع منحنی میباشد.

طراحی پیچ در سالیدورکس

در صفحه ای که ایجاد کردین ترسیمه دو بعدی مورد نظر خود را برای طراحی پیچ با توجه به نوع رزوه رسم کنید. و آنرا نسبت به ابتدای مسیر مارپیچ معین کنید.

رزوه در سالیدورکس

سپس فرمان Swep را انتخاب کنید. بدین صورت رزوه مورد نظرتان روی استوانه ایجاد می شود.

رزوه در سالیدورک

دیدگاهتان را بنویسید