آموزش طراحی فنر در سالیدورک
27/11/2018
آموزش رندر گرفتن در سالیدورک
آموزش رندر گرفتن در سالیدورک
17/12/2018

آموزش طراحی فنر مستطیلی در سالیدورک

squar-spring

طراحی فنر مستطیلی در سالیدورک

نرم افزار سالیدورک یکی از ابزارهای کار بسیار راحت برای طراحی هر آن چه که تجسم می کنیم است که در شاخه های مهندسی نیز کارایی بسیار زیادی دارد. طراحی فنر مستطیلی در سالیدورک تکنیکی منحصر به فرد به حساب می آید که در این مقاله از مجموعه مقالات آموزش سالیدورک به آموزش طراحی فنر مستطیلی می پردازیم.

ابتدا یک صفحه را انتخاب کرده و یک خط افقی به طول 50 میلی متر رسم می کنیم. سپس از Sketch بیرون آمده و دوباره وارد همان صفحه می شویم، آن گاه خطی عمودی به همان اندازه رسم می کنیم.

آموزش طراحی فنر مستطیلی در سالیدورک

سپس از Sketch خارج شده و به قسمت “Surface command bar” مراجعه کرده وSurface sweep  را انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، ابتدا خط افقی را به عنوان Profile و خط عمودی را به عنوان مسیر (Path) انتخاب کنید

آموزش طراحی فنر مستطیلی در سالیدورکس

سپس پنجره ی option موجود در surface sweep را باز کرده و گزینه یprofile orientation را روی follow path تنظیم می کنیم. Profile Twist را روی Specify Twist Value و Twist control را هم روی Revolutions قرار دهید. مقدار تعداد دوره را برای طراحی فنر مستطیلی 15 قرار دهید.

طراحی فنر مستطیلی در سالیدورکس

همان طور که می بینید مشخصه ی سطح چرخشی فنر در تصویر نمایان شده است که به وسیله ی آموزش سالیدورک می توانید به راحتی این سازه را طراحی کنید.

طراحی فنر مستطیلی در سالیدورک

سپس top plane را در سالیدورک انتخاب کرده و مربعی به ابعاد 50*50 رسم کرده و آن را تا نوک سطح چرخشی فنر بکشید (extrude boss). برای جلوگیری از لبه های تیز کناری مربع آنرا Fillet  بزنید.

فنر مستطیلی در سالیدورک

سپس دستور intersection curve feature را انتخاب کرده و تمام سطوح موجود شامل مربع و شکل ابتدایی طرح شده از فنر را نتخاب نمایید.

فنر مستطیلی در سالیدورکس

سپس به قسمت درخت طراحی رفته وsurface bodies  و solid bodies و را پنهان کنید. در نهایت شکلی همانند شکل زیر خواهید داشت.

سپس به قسمت reference plane option  مراجعه کرده و صفحه ای با انتخاب نقطه انتهایی و خط گذرنده از آن ترسیم کنید. یک صفحه ی مرجع عمود بر آن ایجاد خواهد شد. سپس مستطیلی را بر روی صفحه جدید رسم کنید. سپس دستور sweep feature را بر روی مستطیلی مطابق شکل لحاظ کنید. در نهایت فنر مستطیلی همانند شکل زیر بوجود خواهد آمد.

دیدگاهتان را بنویسید