قالب سازی در سالیدورک

یکی از مهم ترین فرآیندهای تولید قطعه قالب سازی می باشد. از میان فرآیندهای طراحی قالب میتوان به قالب های تزریق پلاستیک ، قالب های پرس قطعات فلزی و… نام برد.

سرفصل دوره آموزش طراحی قالب تزریق پلاستیک در سالیدورک

در این بخش کاربر با نحوه ساخت قالب تزریق پلاستیک در سالیدورک برای مدل طراحی شده آشنا می شود که می توان با ساخت آن در نرم افزار سالیدورک امکان تولید آن را فراهم کرد و از مرحله طراحی به مرحله اجرا رساند. در نرم افزار سالیدورک امکان ایجاد سطوح جدایش وجود داشته و می توان با وارد کردن قالب های آماده خام آن را به جهت برش با این سطوح استفاده کرد. افزونه های متعدی برای طراحی قالب های تزریق پلاستیک در سالیدورک عرضه شده است که مشهورترین آنها Mold works ،۳D quick mold ،I mold ،Split Works نام برد. از ساده ترین و کارآمدترین این نرم افزارها نرم افزارهای Split Works و Mold Works می باشد که در این دوره آموزش قالب سازی در سالیدورک به توضیح آن پرداخته می شود.

 • آشنایی با نرم افزارهای حوزه تزریق پلاستیک
 • مقدمه ای بر فرآیند تزریق پلاستیک
 • مقدمه ای بر ساختمان قالب های تزریق پلاستیک
 • اصول طراحی قالب های تزریق پلاستیک
 • حل کردن چند مثال واقعی
 • آشنایی با مفهوم ماهیچه و حفره
 • نوار ابزار Mold Design از نرم افزار سالیدورک
 • تولید ماهیچه و حفره به وسیله دستورات Combine و Split
 • تولید ماهیچه و حفره به وسیله دستورات موجود در نوار ابزار Surface
 • تولید ماهیچه و حفره به وسیله دستور Cavity در محیط Assembly
 • تولید ماهیچه و حفره به وسیله تکنیک های موجود در سالیدورک
 • تولید ماهیچه و حفره قالب های اسپلیت (Split)
 • تولید ماهیچه و حفره به وسیله نرم افزار اسپلیت ورکس (SpliWorks)
 • طراحی قالب به وسیله نرم افزار ملدورکس (MoldWorks)
 • معرفی الگوهای چیدمان در محیط Assembly
 • ایجاد سیستم های کشویی
 • ایجاد ساختار کلی قالب
 • ایجاد سیستم راهگاهی (بوش تزریق، راهگاه ها، گلویی، رینگ تزریق)
 • ایجاد سیستم پران
 • ایجاد سیستم های خنک کاری
 • ایجاد سیستم های لیفتر
 • ایجاد نقشه های دو بعدی
 • اصلاح و ویرایش قالب
 • نحوه تولید قالب سه صفحه

مخاطبین دوره:

مهندسین مکانیک، مهندسی ساخت و تولید، مهندسی مواد، مهندسی پلیمر، مهندسی مواد، صنایع، قالب سازان، طراحی صنعتی از جمله افراد شرکت کننده در این دوره میباشند.

مدرس: دکتر بهنام آخوندی

مقدمه:

 • آشنایی با فرآیندهای تولید
 • معرفی انواع قالب هاب پرس و انواع قطعات تولید شده توسط آن ها
 • معرفی انواع دستگاههای پرس
 • معرفی انواع ورق‌ها

قالب‌های برش:

 • تئوری برش
 • مفهوم اضافه برش
 • محاسبه درجه بازدهی
 • روش‌های افزایش درجه بازدهی
 • مفهوم لقی
 • مفهوم سوراخ‌کاری، بلانک زنی، سوراخ‌کاری دقیق
 • محاسبه نیروی برش، تناژ، نیروی ورق گیر
 • محاسبه ابعاد سنبه، ماتریس
 • محاسبه ابعاد ماتریس گیر، سنبه گیر
 • محاسبه ابعاد کفشک، میل راهنما و سایر اجزای قالب
 • معرفی شرکت‌های سازنده اجزای قالب‌های پرس و نحوه استفاده از کاتالوگ‌ها
 • محاسبه ابعاد ورق گیر
 • معرفی انواع قالب‌ها از نظر نوع عملکرد

قالب‌های کشش عمیق:

 • محاسبه بلانک اولیه
 • محاسبه تعداد مراحل کشش
 • محاسبه نیروی کشش
 • انواع عیوب ایجادشده در قطعات کشش عمیق
 • محاسبه نیروی ورق گیر

قالب‌های خم:

 • انواع قالب‌های خم
 • محاسبه طول اولیه
 • مفهوم برگشت فنری
طراحی-قالب-پرس-در-سالیدورک

سرفصل دوره آموزش طراحی قالب های پرس با لوگوپرس (Logopress) در سالیدورک

فرآیند های شکل دادن به ورق های فلزی یکی از مهمترین فرآیند های تولید در صنعت می باشند. نیروی لازم برای شکل دهی به ورق های فلزی توسط دستگاه های پرس تامین می گردد. در این میان قالب به عنوان ابزار، با انتقال نیرو از پرس به ورق، وظیفه ایجاد شکل مورد نظر بر روی ورق را بر عهده دارد. قالب هایی که برای شکل دهی ورق به کار برده می شوند، به قالب های پرس شهرت داشته و شامل قالب های برش، خم کاری و کشش عمیق می باشند. در حالت کلی و صنعتی فرآیند های برش، خم کاری و کشش عمیق برای تولید یک قطعه توسط قالب های مرحله ای یا پروگرسیو انجام می پذیرد. این قالب ها دارای ایستگاه های متنوعی بوده که در هر ایستگاه یک تا تعدادی عملیات صورت می گیرد و سرانجام قطعه نهایی در ایستگاه آخر تولید می شود. امروزه برای طراحی و مدل سازی قالب های پرس از نرم افزار های طراحی و برای تحلیل فرآیند شکل دهی ورق از نرم افزارهای مهندسی استفاده می گردد. از نرم افزارهای طراحی و تحلیل می توان به نرم افزار لوگوپرس Logopress  در سالیدورک اشاره کرد.

نرم افزار لوگوپرس:

باز کردن قطعه و محاسبه بلانک اولیه

  • باز کردن یک مدل حجمی
  • محاسبه بلانک اولیه یک مدل حجمی با انتخاب لبه ها
  • باز کردن و محاسبه بلانک اولیه یک مدل صفحه ای
  • حذف خم های یک قطعه

قالب برش و خم کاری

  • باز کردن مرحله به مرحله قطعه به منظور شناخت عملیات لازم برای تولید قطعه نهایی
  • آماده سازی قطعه قبل از ایجاد بر روی نوار ورق
  • ایجاد یک نوار برای عملیات و تولید سنبه و ماتریس های مورد نیاز برای برش، کشش و خم کاری
  • ایجاد سنبه و ماتریس های خم کاری
  • ایجاد صفحات و اجزای قالب با استفاده از یک فایل الگو
  • اتصال صفحه ماتریس جدید تعریف شده به قالب
  • آماده سازی سنبه ها قبل از اتصال به قالب
  • اتصال سنبه های برش غیر مدور به قالب و ایجاد ماتریس
  • اتصال سنبه های کشش و خم کاری به سنبه گیر
  • اتصال ماتریس های های کشش و خم کاری به صفحات ماتریس
  • ایجاد یک سنبه کشش برای ایجاد قسمت بیرون آمده در ایستگاه ششم
  • ایجاد سنبه های برش مدور و ایجاد ماتریس مرتبط با آن ها
  • موقعیت دهی سنبه گیر بر روی کفشک بالا توسط پین
  • متصل نمودن سنبه گیر به کفشک بالا توسط پیچ
  • موقعیت دهی و اتصال صفحه ورق گیر و صفحه بالای ورق گیر یا همان صفحه راهنما به یکدیگر
  • اتصال صفحه بالای ورق گیر به کفشک بالا توسط پیچ اتصال
  • قرار دادن فنر بین ورق گیر و کفشک بالا
  • ایجاد میل راهنما
  • ایجاد پین های راهنما برای نگه داشتن ورق
  • شبیه سازی

قالب های کشش عمیق قطعات استوانه ای

  • قواعد اصلی برای انجام این فرآیند
  • آماده سازی قطعه قبل از محاسبه مراحل کشش
  • محاسبه مراحل کشش
  • ایجاد نوار برای عملیات
  • ایجاد سنبه های برش
  • ایجاد سنبه و ماتریس های فرآیند کشش عمیق
  • ایجاد اجزای قالب کشش
  • ایجاد کفشک بالا
  • ایجاد ماتریس
  • ایجاد کفشک پایین
  • ایجاد ورق گیر
  • اتصال سنبه های برش غیر مدور به قالب و ایجاد ماتریس آن ها
  • متصل کردن سنبه های کشش به سنبه گیر
  • متصل کردن ماتریس های کشش به ماتریس گیر
  • ایجاد سنبه های برش گرد و ایجاد ماتریس مرتبط با آن ها
  • موقعیت دهی سنبه گیر بر روی کفشک بالا توسط پین
  • اتصال سنبه گیر به کفشک بالا توسط پیچ
  • موقعیت دهی ماتریس گیر بر روی کفشک پایین توسط پین
  • اتصال ماتریس گیر به کفشک پایین توسط پیچ
  • قرار دادن فنر بین ورق گیر و کفشک بالا
  • ایجاد میل راهنما
  • شبیه سازی

مخاطبین دوره:

مهندسین مکانیک، مهندسی ساخت و تولید، مهندسی مواد، مهندسی پلیمر، مهندسی مواد، صنایع، قالب سازان، طراحی صنعتی از جمله افراد شرکت کننده در این دوره میباشند.

مدرس: دکتر بهنام آخوندی

دوره آموزشیتاریخ شروعروزساعتمدت دوره (ساعت)هزینه (تومان)سرفصل دورهلینک ثبت نام
SolidWorks مقدماتی (حضوری و آنلاین)29 آذرجمعه ها9 الی 1332450.000سرفصلثبت نام
SolidWorks پیشرفته (حضوری و آنلاین)29 آذرجمعه ها14 الی 1724360.000سرفصلثبت نام
SolidWorks مقدماتی (حضوری و آنلاین)11 آذردوشنبه ها17 الی 2132450.000سرفصلثبت نام
طراحی قالب تزریق پلاستیک با SolidWorks
(حضوری و آنلاین)
23 آبانپنج شنبه ها14 الی 1720350.000سرفصلثبت نام
طراحی قالب پرس فلزی با SolidWorks
(حضوری و آنلاین)
23 آبانپنج شنبه ها17 الی 2120350.000سرفصلثبت نام
ماشین کاری با سالیدورک SolidCAM
(حضوری و آنلاین)
23 آبانپنج شنبه ها10 الی 1320350.000سرفصلثبت نام