تمرینات سالیدورک | تمرینات کتیا

تمرینات کتیا و سالیدورک

در این بخش مجموعه تمرین های دو بعدی (sketch)، سه بعدی (part)، مونتاژ (Assembly)، ورق کاری و ... جهت کار با نرم افزارهای مدلسازی و طراحی سالیدورک و کتیا قرار گرفته شده است.

تمرینات (Sheetmetal)

مجموعه ای از مثال های ورق کاری