آموزش کتیا

el-significado-del-color

مفهوم رنگها در Sketch کتیا

همانگونه که ممکن است تاکنون مشاهده کرده باشید، المان ها و قیود در محیط Sketcher نرم افزار کتیا می توانند رنگ های مختلفی داشته باشند. هر یک از این رنگ ها مفهوم خاصی دارند و در طراحی سریع و صحیح به ما کمک می کنند بیشتر بخوانیم...