مکانیک شکست در آباکوس

سرفصل های آموزشی دوره مقدماتی آموزش آباکوس Abaqus

  • آموزش تئوری های مورد نیاز مبحث مکانیک شکست
  • محاسبه ضرایب شدت تنش با استفاده از روش کانتور انتگرال و xfem (2D و 3D)
  • آموزش نحوه تحلیل گسترش ترک در نمونه های DCB و ENF با استفاده از روش CZM به هر دو طریق surface based و element based و مقایسه نتایج
  • آموزش نحوه انجام تحلیل گسترش ترک با استفاده از روش xfem در مواد ترد(brittle) و نرم (ductile)
  • شبیه سازی جدایش بین لایه ای (delaminatiom)

پیش نیاز: داشتن تسلط کافی بر مباحث مقدماتی اباکوس

توجه: شرکت در این دوره نیاز به هیچ گونه پیش نیازی در زمینه مکانیک شکست ندارد.

مخاطبین دوره:
مهندسین مکانیک، هوافضا، ساخت و تولید، عمران، مواد از جمله افراد شرکت کننده در این دوره میباشند.

مدرس: مهندس آقا سید میرزا بزرگ

دوره آموزشیتاریخ شروعروزساعتمدت دوره (ساعت)هزینه (تومان)سرفصل دورهلینک ثبت نام
دوره مقدماتی Abaqus-پنجشنبه ها10 الی 1424400.000سرفصلثبت نام
دوره پیشرفته Abaqus-پنجشنبه ها17 الی 2132550.000سرفصلپیش ثبت نام
سابروتین نویسی در Abaqus-سه شنبه ها17 الی 2120400.000سرفصلپیش ثبت نام
مکانیک شکست در Abaqus-سه شنبه ها17 الی 2120380.000سرفصلثبت نام

مکانیک شکست در آباکوس

مقدمه

در این دوره به آموزش قابلیت های آباکوس در حوزه مکانیک شکست پرداخته می شود. در این دوره بدون نیاز به کدنویسی در قالب سابروتین نویسی، شما می توانید طیف وسیعی از پدیده های مرتبط با مکانیک شکست را در آباکوس شبیه سازی کنید. آباکوس به دلیل استفاده از حلگر های خطی و غیرخطی قدرت مند، ابزار مناسبی برای شبیه سازی پدیده ها بر پایه علم مکانیک شکست است. در ادامه فهرست مطالب دوره مکانیک شکست در آباکوس آورده شده است.

1) آموزش تئوری های مورد نیاز مبحث مکانیک شکست

در این دوره نیاز به داشتن هر نوع پیش نیاز در رابطه با علم مکانیک شکست نیست. در این دوره تمام مطالب مورد نیاز برای استفاده مناسب از ابزار های آباکوس، در حدی که بتوان بطور صحیح و درست از ابزار ها استفاده کرد، بطور کامل آموزش داده می شود.

2) محاسبه ضرایب شدت تنش با استفاده از روش کانتور انتگرال و xfem

در آباکوس دو روش برای محاسبه ضرایب شدت تنش در نوک ترک وجود دارد. هر یک از این روش ها دارای مزایا و معایبی هستند. هر دو این روش ها که شامل روش سنتی کانتور انتگرال و روش نوین تر مبتنی بر xfem است، در این دوره بطور کامل تدریس می شوند.

3) آموزش نحوه تحلیل گسترش ترک در نمونه های DCB و ENF با استفاده از روش CZM به هر دو طریق surface based و element based و مقایسه نتایج

در این دوره، هر دو روش ناحیه کوهسیو (Cohesive) با ذکر چند مثال بطور کامل آموزش داده می شود.

4) آموزش نحوه انجام تحلیل گسترش ترک با استفاده از روش xfem

در این دوره، علاوه بر آموزش نحوه استفاده از تکنیک Xfem در محاسبه ضرایب شدت تنش در ترک های ساکن (stationary)، نحوه استفاده از این تکنیک در تحلیل ترک های پیش رونده بطور کامل آموزش داده می شود.