آموزش محیط Assembly کتیا

نوشته‌های مرتبط با محیط assembly نرم‌افزار کتیا | مطالب آموزشی محیط اسمبلی کتیا | مونتاژ قطعات به کمک کتیا | مثال‌ها و پروژه‌های صنعتی و کاربردی محیط assembly کتیا | نکات و سوالات کلیدی محیط اسمبلی کتیا

قید گذاری در اسمبلی کتیا

مونتاژ قطعات نیازمند قید گذای میان یکدیگر از قبیل انطباق، موازی، عمودی، افقی، هم مرکز، فاصله ها، هم راستا، مساوی، مماس، ثابت بودن، تقارن روی هم افتادن و… میباشد. در این قسمت از آموزش هدف توضیح تمام قید ها در محیط اسمبلی میباشد. بیشتر بخوانید…

قید-گذاری-در-اسمبلی-کتیا