فیلم های آموزشی

پکیج-آموزش-پاورمیل

پکیج آموزش PowerMill

350.000 تومان
250.000 تومان

پکیج فیلم کارگاه XFEM

 

130.000 تومان

پکیج طراحی قالب تزریق پلاستیک در SolidWorks

350.000 تومان
200.000 تومان