انسیس (Ansys Workbench)

سرفصل های آموزشی دوره مقدماتی آموزش انسیس Ansys Workbench

در دوره مقدماتی اموزش انسیس Ansys Workbench محیط های زیر در نرم افزار آموزش داده می شود.

مقدمه ای بر روش المان محدود (Finite element)

معرفی نرم افزار آباکوس و قابلیت های آن

معرفی رویکردهای مدلسازی دو بعدی، سه بعدی و Axi symmetric

روش تولید شبکه و Mesh generation

تعریف مواد

تحلیل تنش خطی و غیر خطی

تحلیل حرارتی

تحلیل مواد کامپوزیتی (Composite material)

فرکانس طبیعی (natural frequency)

کمانش (buckling)

 

مخاطبین دوره:

مهندسین مکانیک، هوافضا، ساخت و تولید، عمران از جمله افراد شرکت کننده در این دوره میباشند.

سرفصل های آموزشی دوره پیشرفته آموزش انسیس Ansys Workbench

سرفصل های آموزشی دوره مقدماتی آموزش انسیس Ansys Apdl

در دوره اموزش انسیس Ansys Apdl محیط های زیر در نرم افزار آموزش داده می شود.

مقدمه ای بر روش المان محدود (Finite element)

معرفی نرم افزار Ansys Apdl و قابلیت های آن

تحلیل تنش در خرپا و تیرها

تحلیل تنش در ورقها و پوسته ها

تحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری هارمونیک

تحلیل دینامیک گذرا

نحوه تعریف و تحلیل تنش در مواد مرکب لایه ای

تحلیل تنش حرارتی در مسائل جامداتی

آشنایی مقدماتی با کدنویسی