قید گذاری در کتیا
قید گذاری در کتیا
09/12/2018

مفهوم رنگ ها در کتیا

رنگ ها در کتیا

در محیط Skecher نرم افزار کتیا رنگ ها مفاهیم مختلفی دارند. در این آموزش سعی شده است تا مفهوم رنگ ها در کتیا در محیط اسکچ به طور کامل توضیح داده شود.

رنگ سفید: المان های نامقید در محیط Sketcher کتیا
به صورت پیش فرض جزهای ترسیمی به رنگ سفید هستند.

رنگ خاکستری: المان های کمکی در محیط Sketcher کتیا
المان هایی که صرفا برای کمک به ترسیم ایجاد می شوند به صورت خط چین خاکستری رنگ هستند. این المان ها به کمک ابزار Construction/Standard Element در جعبه ابزار Sketch tools تولید می شوند.

رنگ زرد: المان های غیر قابل تغییر در محیط Sketcher کتیا
المان هایی که از تصویر کردن قطعات سه بعدی در صفحه Sketch حاصل می شوند به رنگ زرد و غیر قابل تغییر هستند.

رنگ نارنجی: المان های انتخاب شده در محیط Sketcher کتیا
المان هایی که در صفحه Sketch در حالت انتخاب قرار می گیرند به رنگ نارنجی درمی آیند.

رنگ قهوه ای: المان های بدون تغییر در محیط Sketcher کتیا
گاهی المان ها در موقعیتی قرار می گیرند یا ثابت می شوند که قیدگذاری هیچ تغییری در آنها ایجاد نمی کند. این قیدها با رنگ قهوه ای نمایش داده می شوند.

رنگ سبز: المان های کاملا مقید در محیط Sketcher کتیا
هنگامی که المان ها کاملا مقید و بدون حرکت شدند، با رنگ سبز نمایش داده می شوند.

رنگ بنفش: المان های با قید اضافی در محیط Sketcher کتیا
هنگامی که قیدهای هندسی یا ابعادی بیش از تعداد مورد نیاز بر روی المان ها قرار گیرد، این المان ها با رنگ بنفش نمایش داده می شوند. دقت کنید وقتی که در صفحه Sketch رنگ بنفش ظاهر شود، امکان استفاده از آن وجود ندارد و حتما باید قید اضافی حذف و قیدگذاری اصلاح شود.

رنگ قرمز: المان های ناسازگار در محیط Sketcher کتیا
هنگامی که اندازه گذاری ها به گونه ای قرار گرفته باشند که به لحاط ابعادی ناسازگار باشند، مثلا وقتی قضیه فیثاغورث در یک مثلث تأمین نشود، المان ها به رنگ قرمز درمی آیند و مانند رنگ بنفش باید اصلاح شوند.

رنگ آبی: حالت های خاص ترسیم در محیط Sketcher کتیا
هنگام ترسیم در حالت های خاصی مانند عمود بودن یا افقی بودن یک خط، یا 90 درجه، 180 درجه و 270 درجه بودن یک کمان، المان ها به رنگ آبی نمایش داده می شوند. در واقع این رنگ کمک می کند که ترسیم در این حالت ها به سرعت انجام شود. دقت نمایید که این رنگ فقط در حین ترسیم ظاهر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *