افزایش و کاهش ابعاد

استفاده از جعبه لغزانSpin Box برای افزایش یا کاهش ابعاد در سالیدورکس (SOLIDWORKS)

نوار ابزار Spin Box یک لغزنده (Thumbwheel) در پایین جعبه ابزار اصلاح نرم افزار سالیدورکس قرار دارد که می توان برای افزایش و یا کاهش یک مقدار ابعاد استفاده کرد. اگر ابعاد محدود شده باشد (به عنوان مثال زاویه بین 0 تا 90 درجه)، ممکن است یک نوار لغزنده (Slider) را ببینید.

هنگامی که روی نشانه کلیک کرده و آن را به راست و چپ بکشید، ابعاد را با مقدار معینی افزایش یا کاهش می دهد. شما همچنین می توانید از کلیدهای پیکان بالا یا پایین استفاده کنید.

یک روش حتی ساده تر برای اعمال تغییر افزایشی این است که مکان نما را در قسمت عددی قرار دهید، سپس از چرخ میانی ماوس به بالا یا پایین استفاده کنید.

مقیاس تغییرات در تنظیمات سیستم نیز تنظیم شده است. بخش Spin Box Increments را برای مشاهده مقادیر تنظیم شده برای طول و زوایای انگلیسی / متریک انتخاب کنید. زمان بیشتری در حالت انیمیشن استفاده می شود.

یک نکته مفید و کاربردی دیگر این است که کلید Alt و Ctrl را هنگام استفاده از Spin Box نگه دارید:

  • Ctrl + (arrow / thumbwheel / wheel mouse) : تعداد ضرب ها را به 10 افزایش می دهد
  • Alt + (arrow / thumbwheel / wheel mouse): تعداد ضرب ها را به 10 کاهش می دهد

به عنوان مثال با گزینه های بالا، در هر زمان به طور پیش فرض افزایش متریک 10 میلی متر است. اگر شما Ctrl را نگه دارید، 100 میلی متر است و Alt را نگه دارید، 1 میلی متر است.