آموزش مقدماتی سالیدورکس

22-solidworks-add-relation-tutorial-4

قیود اسکتچ (Sketch Relations) در سالیدورکس

قیود اسکتچ کمک می¬کند به تعیین موقعیت اجزا با قید دادن آنها نسبت به یکدیگر. تمام قیود می¬توانند دیده شوند یا تغییر کنند با استفاده از آیکن display/delet relation. با انتخاب چندین جز در محیط کاری نیز می¬توان قیود متناسب با آنها را انتخاب کرد. در زیر توضیحی درباره قیود مورد استفاده نمایش داده شده است... بیشتر بخوانیم...
1

استفاده از جعبه لغزان Spin Box برای افزایش یا کاهش ابعاد در سالیدورکس

نوار ابزار Spin Box یک لغزنده (Thumbwheel) در پایین جعبه ابزار اصلاح نرم افزار سالیدورکس قرار دارد که می توان برای افزایش و یا کاهش یک مقدار ابعاد استفاده کرد... بیشتر بخوانیم...
Multiple-Reference-Planes-in-SolidWorks-e1472823097894

ایجاد یک صفحه مرجع در سالیدورکس (SOLIDWORKS) تحت یک زاویه مشخص در فضا

هنگامی که شما نیاز دارید یک صفحه مرجع در سالیدورکس (SOLIDWORKS) را در یک زاویه ایجاد کنید، معمولا یک نما یا یک صفحه را برای زاویه مرجع انتخاب می کنید، سپس یک لبه یا محور را باید انتخاب کنید که روی آن چرخش داشته باشد. اما این ممکن است موقعیتی نباشد که شما میخواهید... بیشتر بخوانیم...