تعریف صفحه زاویه دار

ایجاد یک صفحه مرجع در سالیدورکس (SOLIDWORKS) تحت یک زاویه مشخص در فضا

 

هنگامی که شما نیاز دارید یک صفحه مرجع در سالیدورکس (SOLIDWORKS) را در یک زاویه ایجاد کنید، معمولا یک نما یا یک صفحه را برای زاویه مرجع انتخاب می کنید، سپس یک لبه یا محور را باید انتخاب کنید که روی آن چرخش داشته باشد. اما این ممکن است موقعیتی نباشد که شما می خواهید. پس مجبور می شوید از دستور افست استفاده کنید. اگر شما نیاز به ایجاد یک صفحه مرجع در یک زاویه مشخص در فضا دارید، بهتر است یک طرح ساده را با یک خط به عنوان مرجع ایجاد کنید و سپس صفحه مرجع خود را رسم کنید.

ابتدا اسکیج را شروع کنید و یک خط با زاویه و فاصله اضافه کنید.

سپس وقتی که صفحه مرجع ایجاد شد، خط و نقطه انتهایی آن به خط و به نقطه پایانی متصل می شود.

می توان با یک خط Sketch 3D یا حتی با استفاده از Edge و Vertex از هندسه مدل موجود استفاده کرد.

 

آموزش سالیدورک