مسابقه

سلام مهندس

گروه آموزشی ایران سالید تصمیم به برگزاری مسابقه طراحی مهندسی….

شرایط شرکت در مسابقه:

  1. تمام فایل ها در یک فایل zip ارسال گردد.
  2. فایل تمام قطعات همراه با فایل مونتاژ ارسال شود.
  3. تمام فرآیندهای ارسال در همین صفحه می باشد.

نحوه امتیازدهی:

1) فایل اصلی طراحی به همراه فایل STP (30 امتیاز)

2) امتیاز گیری از کانال و گروه های ایران سالید (50 امتیاز)

3) ارسال تصویر طرح نهایی همراه جنس دادن و نورپردازی (20 امتیاز)

4) توضیحات در قالب فایل ورد (5 امتیاز)

5) متحرک سازی و تهیه فیلم از فایل مونتاژ شده (20 امتیاز)

6) ابعاد واقعی قطعه (5 امتیاز)

7) ارسال فایل ها یک ماه قبل از مهلت ارسال (5 امتیاز)

زمان باقی مانده تا پایان مسابقه

00

روز


00

ساعت


00

دقیقه


00

ثانیه