قید گذاری در کتیا
قید گذاری در کتیا
09/12/2018
قید-گذاری-در-اسمبلی-کتیا
قید گذاری در اسمبلی کتیا
12/12/2018

آموزش ترسیم در کتیا

ترسیم-در-کتیا

نرم افزار کتیا از جمله نرم افزارهای قدرتمند در محیط اسکچ است که دلیل آن داشتن ابزارهای بسیار برای ترسیم و کشیدن کلیه هندسه ها می باشد. در این بخش به توضیح مجموعه دستورات موجود در محیط اسکچر کتیا برای ترسیم پرداخته شده است.

 • Profile : ابزار ترسیم خط و منحنی دایره ای به صورت پیوسته

 

 • Rectangle : ابزار ترسیم مستطیل
 • Oriented Rectangle : ابزار ترسیم مستطیل تحت زاویه دلخواه
 • Parallelogram : ابزار ترسیم متوازی الاضلاع
 • Elongated Hole : ابزار ترسیم شیار مستقیم
 • Elongated Hole Cylindrical : ابزار ترسیم شیار دوار
 • Keyhole Profile : ابزار ترسیم پروفیل سوراخ کلید
 • Polygon : ابزار ترسیم چند ضلعی
 • Centered Rectangle : ابزار ترسیم مستطیل توسط یک نقطه به عنوان مرکز
 • Centered Parallelogram : ابزار ترسیم متوازی الاضلاع توسط دو خط به عنوان محور تقارن

 • Circle : ابزار ترسیم دایره با استفاده از مرکز و شعاع
 • Three Point Circle : ابزار ترسیم دایره با استفاده از سه نقطه روی محیط آن
 • Circle Using Coordinates : ابزار ترسیم دایره توسط مختصات مرکز و شعاع
 • Tri-Tangent Circle : ابزار ترسیم دایره مماس بر سه خط یا منحنی دیگر
 • Three Point Arc : ابزار ترسیم کمان با استفاده از نقطه شروع، نقطه ای روی محیط و نقطه پایانی
 • Three Point Arc Starting With Limits : ابزار ترسیم کمان با استفاده از نقطه شروع، نقطه پایانی و نقطه ای روی محیط
 • Arc : ابزار ترسیم کمان با استفاده از مرکز، زاویه شروع، شعاع و زاویه قطاع

 

 • Spline : ابزار ترسیم منحنی نرم و پیوسته درجه 3
 • Connect : ابزار اتصال دو منحنی به هم دیگر

 

 • Ellipse : ابزار ترسیم بیضی با استفاده از مرکز، قطر بزرگ و قطر کوچک
 • Parabola by Focus : ابزار ترسیم منحنی سهموی
 • Hyperbola by Focus : ابزار ترسیم منحنی هذلولوی
 • Conic : ابزار ترسیم منحنی کونیک

 

 • Line : ابزار ترسیم خط مستقیم
 • Infinite Line : ابزار ترسیم خط مستقیم بی نهایت
 • Bi-Tangent Line : ابزار ترسیم خط مماس بر دو منحنی
 • Bisecting Line : ابزار ترسیم خط نیمساز بین دو خط موجود
 • Line Normal to Curve : ابزار ترسیم خط عمود بر یک منحنی

 • Axis : ابزار ترسیم خط محور (خط محور می تواند به عنوان خط تقارن، خط کمکی و یا محور دوران در محیط سه بعدی برای ابزار Shaft  استفاده شود)

 

 • Point by Clicking : ابزار ترسیم نقطه با کلیک کردن در مکان مورد نظر
 • Point by Using Coordinates : ابزار ترسیم نقطه با وارد کردن مختصات
 • Equidistant Points : ابزار ترسیم چند نقطه به تعداد دلخواه و فواصل مساوی روی یک خط یا منحنی
 • Intersection Point : ابزار ترسیم نقاط تلاقی دو منحنی
 • Projection Point : ابزار تصویر کردن یک یا چند نقطه روی یک خط یا منحنی
 • Align Points : ابزار هم راستا کردن نقاط انتخاب شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *